Deprecated: Required parameter $location follows optional parameter $post_types in /home/houtvijverculemb/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Plannen voor woningbouw bij de Houtvijver (20 december 2020) - Houtvijver Culemborg

Planning voor woningbouw bij de Houtvijver

20 December 2020

 

Foto: Collectie Regionaal Archief Rivierenland’

Plannen voor woningbouw bij de Houtvijver 

Eind 2018 tekende Monica Wichgers, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Culemborg een overeenkomst met de eigenaar van de bomenput met voorterrein en de naastliggende loodsen aan de Parallelweg-Oost nr 12 in Culemborg. In de overeenkomst staat dat de eigenaar samen met de gemeente gaat onderzoeken hoe op deze plek woningen kunnen komen. We informeren u met deze brief over de stand van zaken van dit project en een aantal andere ontwikkelingen in de wijk. In april willen we hierover een informatieavond houden. 

Project ‘Houtvijver’ 

Het project heeft als werknaam ‘Houtvijver’, een verwijzing naar de bomenput die hier al zo’n honderd jaar is. Vroeger werd de bomenput gebruikt voor het ‘inwateren’, het verduurzamen, van hout. Dit hout is onder andere verwerkt in de meubelfabrieken naast de vijver. De bomenput willen we een centrale plek geven in de plannen. Het terrein met de loodsen willen we samen met de strook gras en het parkeerterreintje langs de Godfried Bomansstraat inzetten om woningen te maken. 

De gemeente kreeg eerder van de Provincie nog geen toestemming voor meer woningbouwplannen. Inmiddels is dat wel zo; er ligt een flinke woningbouwopgave voor Culemborg, net als voor een groot deel van Nederland. Daarom zijn we nu intensiever in gesprek met de initiatiefnemer van project Houtvijver. 

We betrekken u als bewoner graag bij de uitgangspunten voor de woningen en de openbare ruimte op deze plek. We willen bijvoorbeeld de nu ‘onzichtbare’ bomenput weer zichtbaar en toegankelijk maken voor de buurt. Misschien is er ook iets van het voormalige gebruik terug te brengen. Onze ideeën daarover willen we graag aan u voorleggen. Dat geldt ook voor de plek en uitstraling van de woningen en de inrichting van de rest van het openbaar gebied. We horen dan ook graag uw ideeën, wensen of zorgen. 

Overige ontwikkelingen 

In de wijk zijn ook nog andere plannen voor woningbouw. Het zijn geen plannen van de gemeente, en er zijn nog geen vergunningen aangevraagd door de eigenaren, maar we hebben er al wel over gehoord. Het gaat om het verbouwen van de voormalige Beatrixschool aan Achter ’t Zand tot woningen. En voor het kantoorgebouw Panta Rhei kwam, vanwege te veel leegstand, de vraag om hier meer woningen te mogen maken. 

Parkeren 

Een belangrijk onderwerp bij het maken van meer woningen in de wijk is het parkeren van auto’s. Dat moet goed opgelost worden. We willen niet dat de nieuwe woningen tot parkeeroverlast gaan leiden in de wijk. Ook al willen dat nieuwe bewoners ervoor kiezen om geen auto te hebben en trein of bus te nemen. De nabijheid van het treinstation heeft ook invloed op het parkeren in de buurt. 

We zijn daarom nu aan het onderzoeken hoe we de hele parkeersituatie voor de toekomst goed kunnen regelen. We verwachten dat we rond april de mogelijkheden beter in kaart hebben en willen dan voor u een informatieavond houden. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. Omdat dat toch nog even duurt, bent u nu, met deze brief, in ieder geval op de hoogte van wat er speelt in uw wijk. 

Op de informatieavond willen we het ook hebben over de uitgangspunten van het project Houtvijver en de andere initiatieven. 

Mocht u nu al vragen hebben, waarmee u niet wilt wachten tot de informatieavond, dan kunt u voor inhoudelijke vragen over de woningen en parkeeronderzoek contact opnemen met de projectleider Bouke Vellinga (b.vellinga@culemborg.nl), en voor overige vragen met de wijkmanager Heleen de Boer (h.de.boer@culemborg.nl). 

Met vriendelijke groet, 
Bouke Vellinga 
Projectleider gemeente Culemborg