Vlakbij het treinstation in Culemborg

Aan de Parallelweg Oost 12, liggen bedrijfsgebouwen met daarachter een vijver. De vijver werd vroeger gebruik als bomenput voor het ‘inwateren’, het verduurzamen, van hout. Dit hout werd onder andere verwerkt in de meubelfabrieken naast de vijver. De bedrijfsgebouwen zijn vervallen en de vijver ligt verscholen in het groen.

Foto: Collectie Regionaal Archief Rivierenland’

Overeenkomst getekend.

Op 17 december 2018 tekende wethouder Monica Wichgers een overeenkomst met Fares Beshai , de eigenaar van Parallelweg Oost 12. Beshai en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe op Parallelweg Oost 12 woningen kunnen komen. Het project heeft als werknaam ‘Houtvijver Culemborg’. Dat verwijst naar de bomenput/houtvijver die vlakbij het treinstation ligt. Bij de woningbouwontwikkeling speelt de houtvijver een belangrijke rol. Hoe kan deze bewaard blijven en meer betekenis krijgen voor de buurt. Buurtbewoners ontvangen in de loop van 2019 meer informatie over deze onderzoeken en over hoe zij kunnen meedenken. 

Bewonersbericht

Plannen voor woningbouw bij de Houtvijver 

Eind 2018 tekende Monica Wichgers, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Culemborg een overeenkomst met de eigenaar van de bomenput met voorterrein en de naastliggende loodsen aan de Parallelweg-Oost nr 12 in Culemborg.

Collectie Regionaal Archief Rivierenland

Onderzoeken starten.

In de overeenkomst staan de afspraken die voor de eerste onderzoeken nodig zijn. De onderzoeken gaan bijvoorbeeld over de inpassing in de omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Maar ook over de plannen rond duurzaamheid en een aantal financiële en juridische onderdelen. De gemeente stelt de voorwaarden vast. De eigenaar van de locatie maakt binnen deze voorwaarden een plan dat uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging moet leiden. Bij de onderzoeken wordt ook bekeken of de percelen langs de Godfried Bomanslaan onderdeel van de plannen worden.